Het cultiveren van liefde voor

de natuur sinds 1982

Ons assortiment

ZIE PRODUCTEN

Onze verplichtinge

Milieu

In ons productiesysteem

Kwaliteit

In al onze producten

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Onze bedrijfsdoelstelling

Betrouwbaarheid

In onze dienst

PRODUCTIE

Onze productie is geconcentreerd in het zuidoosten van Spanje, dat wordt beschouwd als een van de vruchtbaarste en meest welvarende gebieden van heel Europa, waardoor een landbouwindustrie ontstaat die gebaseerd is op kwaliteit en milieubalans.

Met een zeer hoog percentage druppelirrigatie en de investering in I+D+i om de levensvatbaarheid van de nieuwe geïmplanteerde gewassen en de rentabiliteit van de traditionele gewassen te garanderen, ontwikkelt Kernel Export OPFH # 577 zijn activiteit in landbouwbedrijven die in totaal 2000 ha beslaan.

Zakelijk volume

“Onze filosofie is gebaseerd op de constante zoektocht naar kwaliteit en continuïteit in onze dienstverlening.”

25000

Tonnen productie

1500

Hectare van eigen productie

40000

m2 van magazijnen

40

Miljoenen euro's omzet

450

Hectare van de biologische productie

25000

m3 koelruimtes

Ontdek onze geschiedenis

ONZE MERKEN

Kant-en-klaar

Ontdek onze oplossingen in producten van het 4e gamma voor restauratie en voor directe verkoop aan de consument.

PROCESBEHEERSING

Kwaliteit, milieubalans en investeringen in R&D&I zijn voor ons van fundamenteel belang. Daarom houden we een strikte controle over elke fase van ons productieproces.

1
We verwerken de resten van een eventueel vorig gewas in de bodem als organische stof of gebruiken ze als veevoer. Vervolgens bereiden we het land van onze boerderijen voor op de teelt door te zorgen voor voldoende beluchting en ontwatering.
2
Al onze zaden zijn afkomstig van erkende producenten. Wij beschikken over een eigen zaaibed waar de zaailing na het ontkiemen in de eerste stadia van het gewas wordt geacclimatiseerd, waarbij de luchtvochtigheid en de temperatuur optimaal worden gehouden, evenals de meststoffen en de irrigatie.
3
Elk bedrijf heeft een gelokaliseerd irrigatiesysteem waarmee de meststoffen worden toegediend en besproeid. We voeren periodiek fysisch-chemische en microbiologische analyses uit van het water om eventuele veranderingen op te sporen die problemen kunnen opleveren voor het gewas. Wij stellen als prioriteit een correcte dosering van water vast om het gebruik van deze beperkte natuurlijke hulpbron te optimaliseren.
4
Voor elk gewas voeren we verschillende fysisch-chemische bodemanalyses uit om de bemesting te optimaliseren. Daarnaast passen we eerder geanalyseerd organisch materiaal toe om de vruchtbaarheid van de bodem en de structuur ervan te verbeteren.
5
Wij gebruiken altijd geregistreerde producten of fytosanitaire producten die zijn overeengekomen in de specifieke protocollen van de gewassen die samen met AGRIVERA EN TESCO worden uitgevoerd; wij respecteren de veiligheidstermijnen voor het verkrijgen van producten die vrij zijn van residuen. Bovendien bevorderen we momenteel de biologische landbouw, die ongeveer 20% van onze productie vertegenwoordigt.
6
Wij voeren de ophaling uit wanneer de plant zijn optimale staat heeft bereikt en volgens de eisen van de klant. We houden ook rekening met de weersomstandigheden en het tijdstip van de oogst. Onze producten beginnen hun koudeketen zodra ze op het veld zijn geoogst en dit wordt strikt gehandhaafd totdat ze de consument bereiken.

Certificeringen

“We werken in overeenstemming met de strengste internationale normen.”

Is dat niet wat je zocht?

Vraag ons wat je wilt