100% Toewijding aan het milieu

Wij zetten ons in voor een productie die ons milieu respecteert

Toewijding aan kwaliteit

“De kwaliteit en continuïteit van onze dienstverlening is voor ons van groot belang en is onze belangrijkste doelstelling.”

Jose Antonio CánovasManager
Onze kwaliteitsverbintenissen zijn:

Certificeringen

GlobalGap

Het stelt vrijwillige normen vast aan de hand waarvan landbouwproducten in alle delen van de wereld kunnen worden gecertificeerd, waardoor wordt gegarandeerd dat het product voldoet aan de vastgestelde niveaus van kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid.

Bristish Retail Consortium (BRC)

Het is een van de meest wijdverbreide internationale modellen voor distributeurs en grote winkels om hun leveranciers te kwalificeren. Het doel ervan is ervoor te zorgen dat de leveranciers voldoen aan de eisen met betrekking tot de veiligheid van hun voedsel.

International Food Standards (IFS)

Het helpt de detailhandelaren om de voedselveiligheid van hun producten te waarborgen en controleert het kwaliteitsniveau van de producenten in de detailhandelsketen van merkproducten.

Linking Environment and Farming (LEAF)

Het bevordert een milieuvriendelijke landbouw. Het certificeren van boeren en veeboeren die goed voedsel produceren, met zorg en respect voor het milieu.

Sedex

Non-profit organisatie met als doel het mogelijk maken van verbeteringen in verantwoorde en ethische handelspraktijken in toeleveringsketens wereldwijd.

Europese Commissie voor biologische landbouw

Sinds 1991 hebben zeer strenge communautaire regels een duidelijk wettelijk kader vastgesteld voor de productie van en de controle op biologische levensmiddelen in de hele Unie, waardoor de consument vertrouwen krijgt bij de aankoop van deze producten.

Raad voor biologische landbouw van de regio Murcia

De biologische landbouw- en veeteeltproductie wordt gereguleerd door Europese regelgeving die regels vaststelt voor de productie, de etikettering en de wijze waarop deze producten van het landbouwbedrijf tot de consument moeten worden gecontroleerd.

Andalusische Raad voor de biologische landbouw

Non-profit organisatie met als missie de ontwikkeling van gecertificeerde biologische productie door middel van innovatie en technologische ontwikkeling. Het heeft ook de bescherming van het milieu en de plattelandsontwikkeling tot doel.

Sohiscert

Opgericht in 1998, met als doel het bevorderen en bewustmaken van goede praktijken in de productie van biologische producten. Haar belangrijkste missie is de controle en certificering van de kwaliteit van voedingsmiddelen, voornamelijk gericht op de sector van de biologische landbouw en veeteelt.

Bio Suisse

Het is een organisatie van Zwitserse producentenverenigingen die in 1981 is opgericht en de normen voor biologisch gewasbeheer heeft ontwikkeld. Het certificeert producenten die hun biologische productie naar Zwitserland willen exporteren.

Debio

Debio zorgt ervoor dat boerderijen, handelaren, importeurs en anderen zich houden aan de regelgeving voor biologische productie en voldoen aan de eisen voor het in de handel brengen van biologische producten in Noorwegen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij bevorderen de volgende bedrijfsverbintenissen:
  • Kwaliteit van de werkgelegenheid en bemiddeling
  • Gelijke kansen
  • Respect voor diversiteit
  • Naleving van de wet
  • Verbintenis ten aanzien van externe instellingen

Betrouwbaarheid van de service

Wij kunnen een continue en gegarandeerde service bieden om de volgende redenen:
  • Voor de inzet en ervaring van haar team van meer dan 400 mensen.
  • Voor de protocollen van Goede Landbouwpraktijken en Gedrag die garanderen dat onze producten van de hoogste kwaliteit zijn en voldoen aan de strengste gezondheidscontroles.
  • Voor de voortdurende vernieuwing van onze technische middelen
  • Voor de controle van de gehele productieketen, van de selectie en aankoop van het zaad tot de oogst en de uiteindelijke verpakking.